92305234efeed884d076614ae4b7e24d8ebf2fc3

טופס הגשת תקצירים לועידת הכלכלה ה-31 של האגודה הישראלית לכלכלה

ההצעות יוגשו על עמוד אחד עם הפרטים הבאים:
שם, השתייכות מוסדית, כתובת דוא"ל ומס' נייד
כותרת העבודה (בעברית), תקציר העבודה (עד 250 מלים)
נושא המושב אליו מופנית ההצעה

לתשומת לבכם:
חובה למלא את כל השדות המסומנים בכוכבית. אם המאמר יתקבל לכנס,
 

פרטים אישיים של מגיש התקציר

מגישים נוספים

הגשת תקציר

הגשת תקציר

נא להכניס 3-5 מילות מפתח כדי לקטלג את התקציר

נא לפרט: רקע / מטרות / שיטות / ממצאים / מסקנות והמלצות

תקצירים שיתקבלו להצגה, יפורסמו בספר התקצירים של הכנס כפי שהוגשו.